Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:4

4Zɨ́ ꞌyị ga bɨ kóo sɨmɨ gara ore ní ífi sɨmɨyé, ngíti géyị ṇguṇgunɨ́ ꞌbɨ eyé kóo ledre ꞌbɨ Yụ́da e, ngíti géyị ṇguṇgunɨ́ ꞌbɨ eyé ledre ꞌbɨ ꞌyịmɨkása e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index