Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:5

5Gɨ ore, zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní kɨ́ Yụ́da e, ndro kɨ́ manda eyé e yéme ledre dongaráye gɨ ro méngị lárá ꞌyịmɨkása e gɨ ro óngboónzó yée kɨ́ tutú.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index