Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:6

6Sɨmɨ bɨ ꞌyịmɨkása e uwúnɨ́ ledre née ní, zɨ́ye ngásáókpó eyé sɨmɨ Lísitra kɨ́ Dérebe gara ga bɨ sɨmɨ Lịkóniya kpá kɨ́ ngíti géyị bi ga bɨ sɨmɨ Lịkóniya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index