Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:7

7Sɨmɨ bɨ nɨyí íri ní, zɨ́ye ndị́sịyé fú lá ꞌdódo bɨlámá ledre ꞌbɨ Ngére Yésụ zɨ́ ꞌyị e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index