Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 14:8

Páwulo ꞌdodo ledre sɨmɨ Lísitra kɨ́ Dérebe

8Sɨmɨ bɨ Páwulo nɨ ndị́sị ꞌdódo ledre zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ Lísitra ní, oꞌdo nɨ kóo bo ore mɨgịgị́ṛị́ kú bɨ aránɨ́ wo ní nderé ené wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index