Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:15

15Kúrú nébị e utúasá go kpịnị kɨ́e, káa zɨ́ bɨ nɨ mɨéké ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index