Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:17

17gɨ ore, ngíti géyị sị́ do ꞌyị e mbá nɨyí ógụ zɨ́ma kɨ́ ꞌyị máa yée ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní, nɨyí ídí ꞌyị amá e. Máa Ngére máyéme kóo ledre ga gére née máa’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index