Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:19

19“Kacɨ́ sómụ́ ledre amá, ndazé ndị́sị tóro ꞌdụ́tụ kóꞌdụ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní kɨ́ ndáꞌbalúgu royé zɨ́ Lomo wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index