Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:20

20Nɨ mɨútúásáne idízé éké wáraga zɨ́ye kɨ́dí, ndanɨ́ ánu éyị́ mɨánu bɨ ꞌdanánɨ́ zɨ́ lomo ga bɨ yemenɨ́ yée kɨ́ sị́lị́ ꞌyị ní wá. Ndanɨ́ sóꞌdo royé kɨ́ ꞌyị bɨ ofụ́nɨ́ aka royé kéne wá ní wá. Ndanɨ́ kpá ánu esị togụ́ mbú sáma bangá bɨ kpuṛonyó ꞌdewenɨ́ lá go a ngárá sáma loloonzó roné gɨ sɨmɨ wá ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index