Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:25

25Bɨ kenée ní, kotrụzé rozé go ndro do bi kị́éꞌdo zɨ́ze go gélé ꞌyị e zɨ́ye ndéréye zɨ́se íri kɨ́ bɨlámá ezegámáze ga bɨ Baranába e kɨ́ Páwulo,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index