Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:26

26ga bɨ kóo iꞌbínɨ́ royé zɨ́ umbu gɨ ro kéyị Ngére ezé Kɨ́résịto Yésụ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index