Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:27

27Bɨ nda go kenée ní, kasazé Yụ́da e gɨ yáa go zɨ́se íri kɨ́ Síla gɨ ro zɨ́se úwú ledre bɨ ekézé zɨ́se ba cụ́ gɨ tarayé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index