Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:31

31Sɨmɨ bɨ ꞌyị e olonɨ́ wáraga née ní, zɨ́ye ídíye mbá kɨ́ rokinyi kɨ́ úwú ledre bɨ ukunɨ́ zɨ́a sáká yée ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index