Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:35

35Páwulo e kɨ́ Baranába idíakánɨ́ ꞌbɨ eyé cịkị sɨmɨ Ánatiyoko ore, kɨ́ꞌdí bɨ yée kɨ́ ngíti géyị tụ́ꞌdụ́ lafúye ndị́sịnɨ́ ꞌdódo bɨlámá ledre ꞌbɨ Ngére Yésụ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index