Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:6

6Zɨ́ ꞌyịmɨkása e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị e yóko royé ódroyé do ledre née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index