Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:7

7Gɨ do kacɨ́ ngbángbá ódro, zɨ́ Pétero ị́nyịógụné ꞌdága ódroné zɨ́ye kɨ́dí, “Owụ́ ꞌbɨ babá e, ówosé bú kɨ́dí Lomo gelé máa goó ꞌdesị́ gɨ dongaráse gɨ ro zɨ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní úwú bɨlámá ledre ꞌbɨ Yésụ gɨ taramá gɨ ro zɨ́ye ṇgúṇgu a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index