Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 15:9

9Ifi ené dongaráze kéye wá, lụlụoyó lá lúyú ledre eyé gɨ zɨ́a bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre Ngére Yésụ go ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index