Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:13

13Sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro, zɨ́ze ólụ́ógụzé gɨ sɨmɨ mongụ́ gara gɨ ore ndéréze kóꞌdụ́ ngbuṛu, kɨ́ꞌdí bɨ somụ́zé ꞌbɨ ezé ya ꞌyị e kotrụnɨ́ royé go íri íni ini zɨ́ Lomo ní. Zɨ́ze ndị́sịzé ódrozé zɨ́ kará ga bɨ kóo kotrụnɨ́ royé íri ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index