Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:17

17Zɨ́ owụ́kára née tónóne lódụ́ zée kɨ́ Páwulo e, zɨ́a ndị́sịné gbúrógbóne kɨ́dí, “Yaꞌdá ga ba ndịsịnɨ́ méngị moko ꞌbɨ mbigí Lomo bɨ kɨ́ rokoꞌbụné ní. Ndịsịnɨ́ úku ꞌdódo zɨ́se née mɨsiꞌdi bɨ ásé ómo doa ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index