Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:18

18Zɨ́a ndị́sịné fú lá úku ledre née kenée kɨ́ tụ́ꞌdụ́ sị́lị́ e. Odụ a, zɨ́ Páwulo ꞌdóꞌdóne gɨ zɨ́ ledre née, zɨ́a óyó roné úku ledre zɨ́ bɨcayi lomo bɨ sɨmɨ owụ́kára née kɨ́dí, “Kɨ́ ịrị Kɨ́résịto Yésụ, ídí mu ólụ́ógụ gɨ sɨmɨa ꞌdáꞌba.” Zɨ́ bɨcayi lomo bɨ kóo sɨmɨ owụ́kára née ní geré ólụ́ógụné ꞌdáꞌba.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index