Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:21

21Ndị́sịnɨ́ ꞌdódo ondụ́ kɨ́ lorụ bɨ nderé ené kɨ́ lorụ ezé ꞌbɨ Róma wá ní gɨ ro zɨ́ze ṇgúṇgu a zɨ́ze ndị́sịzé lódụ́ a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index