Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:27

27Zɨ́ ꞌyị bɨ ndịsị lúrú bi kacɨ́ sị́gịnị ní úrúne gɨ sɨmɨ ꞌbí. Sɨmɨ bɨ lurúndiki mbotụ sị́gịnị nɨyí go mbá fúó ní, zɨ́a lálaógụ mongụ́ maku ené áyí ne go gɨ ro úfu roné kɨ́e gɨ zɨ́a somụ́ ꞌbɨ ené ya ꞌyị ga bɨ sɨmɨ sị́gịnị ore ní ngasá okponɨ́ yị́ eyé go.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index