Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:38

38Zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ bolị́sị ga gére née ꞌdíꞌbi ledre née ndéré kɨ́e zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ lúrú bi sɨmɨ ledre e ní. Sɨmɨ bɨ uwúnɨ́ ya, Páwulo e kɨ́ Síla nɨyí ꞌyị ꞌbɨ Róma e ní, zɨ́ ngịrị útúne sɨmɨyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index