Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 16:40

40Gɨ do kacɨ́ bɨ Páwulo e kɨ́ Síla olụ́ogụnɨ́ gɨ sɨmɨ sị́gịnị ní, zɨ́ye ndéréye ꞌbe ꞌbɨ Lụ́dịya kɨ́ꞌdí bɨ ndikínɨ́ kɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre Yésụ go ní. Zɨ́ Páwulo e kɨ́ Síla sáká yée kɨ́ ódro bɨ nɨ sáká yée ní. Zɨ́ Páwulo e ị́nyịyé ndéréókpóye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index