Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:17

17Née ní, zɨ́a ị́nyịné ndéréne sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro ódroné kɨ́ Yụ́da e kɨ́ Gịrị́gị ga bɨ ndịsịnɨ́ óto úndru Lomo ní, kpá kɨ́ ꞌyị ga bɨ nɨ ówo yée sɨmɨ sụ́ụ ní kacɨ́ kadra mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index