Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:20

20Ngíti géyị ledre ga bɨ ndịsịzé úwú yée ní utúasánɨ́ eyé gu mbílíze wá. Ilizé gɨ ro zɨ́ze úwú yéme ini ledre bɨ gɨ sɨmɨ a ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index