Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:22

22Zɨ́ Páwulo ị́nyịógụné ꞌdága do bi kótrụro ore do úku ledre kɨ́dí, “Sée ꞌyị ꞌbɨ Átani e, máówo go kɨ́dí sɨmɨ ledre e mbá, ledre ꞌbɨ Lomo nɨ sɨmɨsé kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index