Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:24

24“Lomo nɨ ꞌyị bɨ otoogụ do sogo káṇgá kɨ́ éyị́ ga bɨ sɨmɨné ba mbá ne ní. Nɨ ne Ngére ꞌbɨ do sogo káṇgá kɨ́ ere. Ndịsị ené sɨmɨ ꞌdị́cị́ ga bɨ ꞌyịmaꞌdí e ụbụ́nɨ́ yée kɨ́ sị́lị́ye ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index