Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:27

27Lomo mengị ledre née kenée gɨ ro zɨ́ ꞌyị e gámásóꞌdo née. Ngíti géyị yá zɨ́ye ógụyé zɨ́ne gɨ ro zɨ́ye ówo née, abú ndaá gɨ rozé gbála wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index