Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:33

33Gɨ do kacɨ́ ledre bɨ ukunɨ́ kenée ní, zɨ́ Páwulo ndéréókpó ené gɨ do bi kótrụro gɨ ore ꞌdáꞌba.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index