Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:34

34Gɨ ore née ní, zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e útúye kpa do kacɨ́ Páwulo zɨ́ye ṇgúṇgu ledre Yésụ. Dongará ꞌyị máa ga gére née kóo ngíti oꞌdo bɨ ndịsị ógụ gbụụ́ do bi kótrụro ore kɨ́ ịrịné Diyonósisi kpá kɨ́ ngíti kára kɨ́ ịrịné Damaríya nda kɨ́ ngíti géyị ꞌyị e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index