Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:7

7Bɨ ba ní, Yásona ꞌdiꞌbioto yée go káa do ṇgu e ꞌbe ꞌbɨ ené. Ndịsịnɨ́ ꞌdéwe lorụ ꞌbɨ mongụ́ ngére Káyísara kɨ́dí ngíti Mongụ́ ngére nɨ bo kɨ́ ịrịné Yésụ.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index