Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:8

8Sɨmɨ bɨ uwúnɨ́ ledre née kenée ní, zɨ́a útúne sɨmɨ ꞌyị e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ ore ní ꞌduo káa zɨ́ phoꞌdụ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index