Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 17:9

9Zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga gére née óto Yásona kɨ́ ngíti géyị lafúne ga gére née íꞌbí késị́ gɨ ro do íꞌdí sị́lị́ye gɨ royé zɨ́ye ndéréye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index