Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 2:21

21Gɨ ore, ꞌyị bɨ nɨ íni ini

zɨ́ Ngére Lomo ní, Lomo nɨ tɨ́ yómo wo.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index