Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 2:35

35gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ Mááyí óto ezeokóyị e mbá

sị́ sịndị́yị káa zɨ́ owụ́ gbáꞌdá bɨ ndị́sị óto sịndị́yị doa ní.” ’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index