Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:18

18Ledre née ní ogụ go té do ledre bɨ kóo Lomo ukuiꞌbí tara nébị e ꞌdesị́ gɨ ro zɨ́ye úkutátá a ya Kɨ́résịto bɨ Lomo nɨ kása wo ní nɨ ꞌdóꞌdó mɨꞌdóꞌdó, sɨmɨ odụ a zɨ́a úyuné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index