Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:20

20Togụ́ ótosé Lomo go zɨ́a ídíne kɨ́ rokinyi, sịndị́ kadra nɨ ógụ, zɨ́a kása Kɨ́résịto Yésụ bɨ kóo gelé wo go ꞌdesị́ káa do Ngére ní zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index