Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:24

24“Maꞌdíi, nébị e mbá tónóne gɨ sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ nébị Sámele, ndéréógụné gị ro lafúga nébị ga bɨ kóo gɨ do kacɨ́ a ní, ndịsịnɨ́ kóo go úkuógụ tɨ́ fú lá ledre ga bɨ ndịsị méngị roné do sị́lị́ ga ba ní ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index