Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:3

3Sɨmɨ bɨ onzó komoné ro Pétero e kɨ́ Yiwáni kɨ́ ólụ́ sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ní, zɨ́a ị́nyịné ómbo késị́ gɨ zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index