Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:7

7Gɨ do kacɨ́ ledre bɨ Pétero uku née ní, zɨ́a sị́kpị oꞌdo bɨ mɨgịgị́ṛị́ née ꞌdága kɨ́ sị́lị́ne ꞌbɨ anú. Sịndị́ga kɨ́ komo ṛigiga ga bɨ kóo ngárá rokoꞌbụyé ndaá ní, zɨ́ye geré ídíye eyé kɨ́ rokoꞌbụyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index