Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:8

8Zɨ́a ị́nyịógụ tóroné ꞌdága, zɨ́a tónóne gámálící roné do sịndị́ne. Gɨ ore zɨ́ye ólụ́ye ndro kɨ́ Pétero e kɨ́ Yiwáni do ligá ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo nɨ go mɨndéréne ndị́sị kɨ́ léꞌbélící roné kɨ́ kófó ịrị Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index