Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 3:9

9Sɨmɨ bɨ ꞌyị e lurúnɨ́ wo nɨ go mɨndéréne kɨ́ ndị́sị kófó ịrị Lomo ní,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index