Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 4:25

25Kɨ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo, úkuíꞌbí kóo ledre go tara bulúnduzé Dawídi bɨ ꞌyị ꞌbɨ moko eyị́ ní kɨ́dí,

“ ‘Éyị́ bɨ mɨmbéꞌde ꞌyị ga bɨ gɨ sɨmɨ ngíti géyị káṇgá e ní ndịsị ésị́ gɨ zɨ́a ní ꞌdi?

Zɨ́ ꞌyị eyị́ e ndị́sịyé méngị bɨcayi ledre bɨ ngárá moko ndaá sɨmɨyé wá ní?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index