Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 4:26

26Mɨngburoko ngére ga bɨ do sogo káṇgá ona

kɨ́ ngíti géyị ꞌyị lúrú bi do ꞌyị e, kotrụnɨ́ kóo royé go ndro

ị́cị́ okó ro Ngére Lomo

kɨ́ ꞌyị ené bɨ kasaogụ wo káa do ꞌYị yómo ꞌyị e ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index