Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6:12

12Ledre bɨ ukunɨ́ née ní, esịnɨ́ phoꞌdụ go sɨmɨ ꞌyị e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị eyé e kpá za kɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdódo lorụ ní. Zɨ́ye ꞌdíꞌbi Sitifáno ndéréye kɨ́e kóꞌdụ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌdécị ngbanga e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index