Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6:13

13Zɨ́ye ꞌdíꞌbiógụ ngíti géyị ꞌyị e gɨ ro ṛáṛanga roa. Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ íri ní, zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Kacɨ́ kadra mbá oꞌdo ba ndịsị fú lá úkucáyi ledre gɨ ro bi ꞌbɨ Lomo bɨ lúyú ledre ndaá sɨmɨa wá ní kpá kɨ́ lorụ ꞌbɨ Mụ́sa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index