Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6:14

14Zɨ́ze kpá úwú ledre gɨ tara a kɨ́dí, Yésụ bɨ ꞌyị ꞌbɨ Nazeréta ní nɨ ndụ́rụ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ba, zɨ́a óyólóꞌbó ꞌdúꞌdu ꞌbe ꞌbɨ ezé kpị́ gɨ zɨ́ wo bɨ kóo Mụ́sa ꞌdodo zɨ́ bulúnduzé e ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index