Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6:4

4Zɨ́ odụ moko ezé ídíne dụụ́ ini zɨ́ Lomo kɨ́ úku kúrú Lomo zɨ́ ꞌyị e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index