Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 6:7

7Nda gɨ ore, zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní kpá ndị́sịyé úku kúrú Lomo zɨ́ ꞌyị e. Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ éye eyé nda go faa sɨmɨ Yerụsaléma mbá. Do ngará ꞌyị ga gére ní, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ ꞌbɨ Yụ́da e nɨyí kóo bo bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre Yésụ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index